Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji, którego wzór można pobrać poniżej.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres:
PPH AMO
Jarosław Rybakiewicz
ul. Fabryczna 8
16-020 Czarna Białostocka
z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy"
 Formularz reklamacji